Ogólne warunki handlowe

Regulamin sklepu visunext

§ 1 O firmie

Właścicielem sklepu internetowego visunext.pl jest firma: 

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
z siedzibą w: 
Zielonej Górze przy Placu Matejki 19/15 
NIP: 9731001579, REGON: 080573191, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391906

§ 2 Ceny i asortyment

a). Podane ceny są cenami brutto – zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych (PLN). Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki. 

b). Na każdy sprzedany produkt wystawiamy fakturę VAT, niezależnie od typu Klienta, który dokonał zakupu. 

c). Wystawioną fakturę VAT wysyłamy drogą mailową na adres podany podczas składania zamówieniah 

 d). Oferowane produkty przez sklep visunext.pl są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, są wolne od wad fizycznych i prawnych są fabrycznie nowe i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach

§ 3 Zamówienia można składać

a). Za pomocą systemu informatycznego na stronie internetowej sklepu visunext.pl. Uwaga: zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy, adres e-mail, NIP (w przypadku podmiotów gospodarczych), adres dostawy, nr telefonu oraz ilość, cenę i dokładną nazwę ( lub symbol) zamawianego towaru. 

b). Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia. 

c) Odwołanie zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej drogą mailową na adres info@visunext.pl jednak nie później niż przed wydaniem przesyłki z magazynu przewoźnikowi. Zgłoszenia odwołania zamówienia po wydaniu przesyłki z magazynu przewoźnikowi nie będą rozpatrywane.

§ 4 Formy płatności

a). Przelew na konto bankowe sklepu, którego numer zamawiający otrzymuje razem z potwierdzeniem rezerwacji zamówionego towaru. Po wpłynięciu należności na wskazane konto towar jest wysyłany niezwłocznie pod warunkiem dostępności na stanie magazynowym. W przypadku braku stanu magazynowego: zgodnie z opisem szczegółowym produktu. 

b). Płatność na podstawie faktury pro-forma 
Deutsche Bank Polska S.A., PL 
Nr konta: 61 1880 0009 0000 0011 0263 4000 

c). Płatność kartą płatniczą 

d). „Płatność z odroczonym terminem” forma takiej płatności proponowana jest tylko dla sektora edukacji lub instytucji państwowych, takich jak np.: gminy, muzea, itd... . Forma ta musi być uzgodniona ze sklepem visunext.pl przed złożeniem zamówienia.

§ 5 Realizacja zamówień

Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską UPS oraz spedycję Raben (w przypadku produktów wielkogabarytowych przekraczających długość 200 cm.) na koszt Klienta. Termin dostawy jest zgodny z opisem szczegółowym produktu. Dla standardowych produktów (projektory, uchwyty, kable, inne akcesoria) znajdujących się na magazynie, czas dostawy wynosi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu visunext.pl. Dla produktów niestandardowych (ekrany projekcyjne, wyświetlacze wielkogabarytowe, stojaki oraz inne tego typu produkty) czas dostawy wynosi od 4 do 5 dni roboczych. Jeśli okaże się, że pomimo statusu mówiącego o dostępności produktu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia to natychmiast poinformujemy Państwa o tym stanie rzeczy. Jeżeli kurier nie zastanie klienta pod podanym adresem, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu kolejnych 24 h dnia roboczego. Przy ponownej nieobecności Klienta kurier pozostawia awizo podając Klientowi adres gdzie osobiście w ciągu 3 dni może odebrać zamówioną przesyłkę. Jeśli w wyznaczonym okresie 3 dni klient także jej nie odbierze to przesyłka wraca do sprzedawcy, a kosztami transportu na magazyn główny jest obciążony zamawiający. Czas dostawy mogą Pań stwo obliczyć następująco: 
Łączny czas oczekiwania na odbiór przesyłki: 
-czas realizacji zamówienia (podany przy każdym produkcie) + 
-czas oczekiwania na wpłatę (w przypadku płatności przelewem) + 
-czas dostawy (kurier 48 h) w przypadku produktów standardowych dostępnych na magazynie. lub 
+ czas dostawy (spedycja Raben 4-5 dni roboczych) w przypadku produktów wielkogabarytowych o długości powyżej 200 cm. dostępnych na magazynie. lub 
+ czas dostawy podany przy produktach niedostępnych na chwilę obecną w magazynie, wymagających zamówienia ich u dostawcy lub na indywidualne zapytanie.

§ 6 Warunki gwarancji

Sklep internetowy visunext.pl nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na sprzedawany towar. Z tego też powodu wszelkie roszczenia wynikające z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających takiej gwarancji jakości (dane adresowe serwisu producenta zostaną udostępnione po kontakcie mailowym w tej sprawie). Podstawą do udzielenia gwarancji jest dowód zakupu produktu czyli faktura vat.

§ 7 Wiążące zawarcie umowy następuje

a). Przy wysyłce towaru kurierem umowę uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym.

§ 8 Odstąpienie od umowy przez Klienta i zwrot towaru

a). Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), w terminie 14 dni. Ustawa o prawach konsumenta definiuje precyzyjnie początek biegu tego terminu dla różnych rodzajów umów oraz różnych sytuacji. Według art. 28 ustawy termin do odstąpienia od umowy liczony jest od: - daty otrzymania przez konsumenta rzeczy (towaru) – w przypadku sprzedaży jednego towaru; - daty otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części – w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach; - daty otrzymania przez konsumenta pierwszej z rzeczy (towaru) – w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony; - dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów 

W przypadku sprzedaży towarów konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia musi objąć rzecz w posiadanie, przy czym wskazana osoba trzecia musi być inna niż przewoźnik. W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa należy poinformować sklep o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą: 
 
Poczty elektronicznej info@visunext.pl 
Telefonu: 68 479 40 00 
Faxu: 68 479 40 01 
Listem na adres: 
visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Plac Matejki 19/15 
65-056 Zielona Góra 

Zgodnie z art. 30 ustawy o prawach konsumenta dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie odpowiedniego oświadczenia i wysłanie go w powyższym terminie na adres sklepu internetowego. Data doręczenia tego oświadczenia nie ma znaczenia. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z którego mogą Państwo skorzystać: 

– Adresat 
visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Plac Matejki 19/15 
65-056 Zielona Góra 
Tel. 684794000 
Fax 684794001 
info@visunext.pl 

 – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedażynastępujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
– Adres konsumenta(-ów) 

Adres do wysyłki zakupionych towarów: 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
– Data 
(*) Niepotrzebne skreślić. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący. Zwrot pieniędzy na konto Kupującego następuje w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
Adres do wysyłki zakupionych towarów: 

visunext Poland Sp. z o.o. Sp. k. 
Plac Matejki 19/15 
65-056 Zielona Góra 
Tel.: 68 479 40 00 
E-Mail: info@visunext.pl 
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym (w takim samym stanie jak został zakupiony). Zalecamy, aby zwracany produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu w zależności od stopnia zużycia sprzętu. Przed zwrotem Produktu Klient musi upewnić się, że Produkt jest odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty transportu zamówienia do Państwa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz dostarczenia pod wskazany adres zwracanego produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany produkt/y na adres:
visunext Poland Sp. z o.o. Sp. k. 
Plac Matejki 19/15 
65-056 Zielona Góra 
Tel.: 68 479 40 00 
E-Mail: info@visunext.pl 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszt zwrotu towaru do sklepu w chwili chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz „Ogólnych Warunków Handlowych” (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. 
b). Od dnia 01.01.2021 prawa Konsumenta otrzymują również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca będzie traktowany w określonych sytuacjach jako Konsument jedynie przy zawieraniu umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, których nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 Reklamacje dotyczące towarów

1). Podmiot prowadzący sklep internetowy czyli: 

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Plac Matejki 19/15 
65-056 Zielona Góra 

jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 (1) i 556 (3) Kodeksu Cywilnego. 

2). Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@visunext.pl . Firma visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

3). visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie jest producentem towarów.Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na stronie producenta.

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1). visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

2). Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. 

3). Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Plac Matejki 19/15 
65-056 Zielona Góra 

drogą mailową:info@visunext.pl. lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu. 
4). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. 
5). visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

Postanowienia końcowe 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem visunext a Klientem, który jest konsumentem wrozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

1). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem visunext a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy czyli visunext. 
2). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
3). Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. 
  2. Konsument ma prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii oraz zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@visunext.pl

§ 11 Pozostałe postanowienia

a). Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą od producentów lub innych źródeł internetowych i większości nie stanowią naszej własności. Firma visunext Poland Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w opisach produktów. 

b). Informacje i cenniki znajdujące się na stronach sklepu visunext.pl nie są ofertą w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.